BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE!

Dostava i povrat

Dostava

Proizvodi koji su plaćeni sukladno dostavljenoj web narudžbi šalju se isti dan te će biti isporučeni Kupcu u roku od jednog do pet radnih dana, (ovisno o voznom redu dostavne (kurirske) službe), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 13h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Ukoliko želite dogovoriti određeni termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bismo mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj (kurirskoj) službi.

Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt navedene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac, već do ulaza u zgradu.
Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda, te je dužan vratiti pogrešno dostavljen proizvod.
Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
Dostava se vrši samo na područje Republike Hrvatske.

Povrat/Reklamacija, Raskid ugovora

Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na Opći uvjeti online kupovine pod izbornikom INFORMACIJE na doljnjem dijelu naslovne stranice (obavijest iz članka 57. st. 1. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA).
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od godine dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga.
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako je predmet Ugovora proizvod kojeg je Kupac odnosno Korisnik otvorio, na bilo koji način isprobao ili konzumirao, ukoliko je oštećena ambalaža proizvoda odnosno proizvod nije u originalnom stanju kakav je i predan kupcu odnosno korisniku
  • ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora šalje se i mora sadržavati sljedeće:

Izjava se šalje poštom (na Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr, Božidara Adžije 22/1, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na kvantum-tim@kvantum-tim.hr.

U njoj je potrebno navesti:

  • broj narudžbe (računa)
  • datum narudžbe (računa)
  • ime i prezime
  • adresu
  • broj telefona, telefaksa
  • adresu e-pošte

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.
Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr , Božidara Adžije 22/1, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 36 37 453 ili se javi na kvantum-tim@kvantum-tim.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.


Povrat robe i zaštita potrošača

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Kupac ima pravo vratiti proizvod koji nije naručio ili proizvod kod kojeg je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom, kada je isporučen proizvod kojem je istekao rok trajanja te kada je kupac nezadovoljan proizvodom (u tom slučaju proizvod kojeg kupac vraća ne smije biti otvaran ili korišten te sama ambalaža proizvoda mora biti u originalnom stanju i neoštećena jer se u protivnom neće moći napraviti povrat). Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte ili elektroničke pošte, a tvrtka Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr dužna je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kvantum-tim d.o.o. www.vitamini.com.hr voditi će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka Kvantum-tim d.o.o. (www.vitamini.com.hr) potrošača će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.